30درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

10درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

5درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

پروتئین چوبدار

پاسداران

پروتئین لند

جنت آباد

پروتئین چوبدار

  • تهران - پاسداران ، خیابان دولت ، نرسیده به دیباجی، جنب خیابان عین ابادی ، سوپر پروتئین چوبدار
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

پروتئین لند

  • تهران - جنت آباد ، 35 متری گلستان ، بین 16 متری اول و دوم ، جنب بانک سرمایه ، پلاک 211
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
پروتئین چوبدار پروتئین چوبدار
پروتئین لند پروتئین لند