30درصد مبلغ تا سقف خرید8000000ریال

20درصد مبلغ تا سقف خرید5000000ریال

15درصد مبلغ تا سقف خرید4000000ریال

5درصد مبلغ تا سقف خرید3000000ریال

ایران‌کارتی عزیز، در مهرماه می‌توانید از مجموع این پیشنهادات تا سقف معین استفاده کنید و بسته به سطح کارت خود از مزایای ایران‌کارت بهره‌مند شوید.

بی تو کالا

سراسر ایران

لوازم آرایشی بهداشتی آویژه

کاشانی

فروشگاه تنقلات

سراسر ایران

بی تو کالا

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

لوازم آرایشی بهداشتی آویژه

  • تهران - تهران ، بلوار آیت الله کاشانی ، خیابان بهنام ، پلاک 26
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی

فروشگاه تنقلات

سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
سرویس اختصاصی
بی تو کالا بی تو کالا
لوازم آرایشی بهداشتی آویژه لوازم آرایشی بهداشتی آویژه
فروشگاه تنقلات فروشگاه تنقلات